Glavni trener:

Boštjan Podgoršek

nkjeseniceBP@gmail.com