Intervju z vodjo mladinskega pogona Mirhetom Redžićem

Na dogovorjen termin za izvedbo tega intevjuja z našim vodjo mladinskega pogona Mirhetom Redžićem sem prišel kakšne pol ure prej…